Zakres usług pracowni GRINGOO obejmuje projekty:

- obszarów przydomowych (ogrody, ogrody zimowe, tarasy, elewacje i otoczenia budynków)
- obszarów miejskich (parki, zieleńce, deptaki, bulwary, place, skwery, ścieżki dydaktyczne)
- obszarów zabytkowych (parków, dworów, zespołów pałacowo-ogrodowych)
- obszarów wiejskich (przystanki turystyczne, trasy rowerowe, trasy konne i inne trasy tematyczne)
- obszarów poprzemysłowych i obszarów rewitalizowanych (kamieniołomy, forty, fabryki)
- obszarów krajobrazu otwartego (tereny nadrzeczne i tereny związane ze zbiornikami wodnymi, punkty widokowe)
- obszarów chronionych (Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Parki Kulturowe)
A ponadto:
- inwentaryzacje dendrologiczne, waloryzacje, projekty gospodarki zielenią
- analizy przyrodniczo-kulturowe, ekspertyzy widokowe
- projekty aktywizacji turystycznej
- projekty identyfikacji wizualnej

Serdecznie zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych oraz instytucje i jednostki administracji publicznej a także fundacje i stowarzyszenia zajmujące się tematyką z zakresu architektury, architektury krajobrazu, turystyki kulturowej, promocji miast, gmin i regionów.