Oferta - przestrzenie Publiczne

Architektura krajobrazu jest dziedziną wielodyscyplinarną. Wokół określonej idei gromadzą się urbaniści, architekci, inżynierowie, plastycy, etnografowie i wielu innych. Kreowana przestrzeń - ta, która nas otacza i w której żyjemy - powinna spełniać kryteria funkcjonalne (praktyczne) oraz estetyczne. Zakres tematów, które podejmujemy obejmuje projekty przestrzeni publicznych na obszarach miejskich, wiejskich, zabytkowych, chronionych, poprzemysłowych, obszarach krajobrazu otwartego. Zatem, aby ciekawy projekt doczekał się wiernej realizacji niezbędna jest współpraca. Zapraszamy!